Inicio Creación Seis poemas de Verónica Aranda (España, 1982)